ರಸ್ತೆ ಜಾಲ

• ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಸರ್ಕಾರದ2014 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 8,300 ಕೋಟಿರೂ. ಗಳ ಬೃಹತ್‍ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.• […]