ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್

• ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಜಲಧಾರೆಯೋಜನೆಯಡಿ 1032ಕೋಟಿರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಧಾರವಾಡಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು. ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಶನ್‍ ಧಾರವಾಡ• ಒಟ್ಟುಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು – 388• ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು – 353• ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು […]