ದೀನ್ ದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ Narendra Modi ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೀನ್ ದಯಾಳ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2673 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು […]

ESTABLISHMENT AND UPGRADATION OF INDUSTRIAL TRAINING CENTERS

In collaboration with a variety of companies an International standard sports complex has been constructed at Dharwad swimming pool with an expenditure of Rs. 35.68 Crore. This has become the […]

SARVA SHIKSHA ABHIYAN – NATIONAL MADHYAMIKA SHIKHA ABHIYAN

SARVA SHIKSHA ABHIYAN – (SSA) Sarva Shiksha Abhiyan is the flagship programme of the Central Govt. for the achievement of the universalisation of elementary education. Rs. 44.74 Crore has been […]

REGIONAL OFFICE OF THE ACADEMY OF FINE ARTS

Our Dharwad parliamentary constituency is known all over the country for its fine arts and culture. It is a matter of pride for all of us that several accomplished artists […]

CONSTRUCTION OF A NEW HOSTEL IN DHARWAD

In pursuit of education and to shape their future, many students from poor families visit Dharwad, renowned as a Vidya Kashi (City of Education). To facilitate studying for these students, […]

COLOUR APPLICATION CAMPAIGN

The fond memories of our school, which imparted primary education, will last throughout our lives. The reminiscence of our childhood spent in classrooms and playgrounds always lingers in our minds. […]

TEN MODERN ANGANWADI BUILDINGS

In the Dharwad parliamentary constituency with the help of several companies, all 90 anganwadi centers have been developed and 16 anganwadi centers have been replaced with newly constructed and furnished […]

HAROBELAVADI AND KABBENUR SCHOOLS

Under the Prime Minister’s Higher Education Campaign (PM-USA), due to the personal interest and efforts of the Honorable Central Minister, Shri Pralhad Joshi, a grant of Rs. 20 Crore has […]

PRIME MINISTER’S HIGHER EDUCATION CAMPAIGN (PM-USA)

Under the Prime Minister’s Higher Education Campaign (PM-USA), due to the personal interest and efforts of the Honorable Central Minister, Shri Pralhad Joshi, a grant of Rs. 20 Crore has […]

DISTRIBUTION OF FREE MANUAL FOR EXAM PREPARATION FOR SSLC STUDENTS

In the interest of giving an educational boost to the children, learning materials have been provided at a cost of Rs. 60 lakhs. Every year, 20,000 student manuals for SSLC […]