ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಹಾಯಧನ ರೈತರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 1,239 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 9 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ.

Narendra Modi

#PMPhasalBimaYojana
#DharwadMPConstituency
#ModiHaiToMumkinHai
#ಸಂಕಲ್ಪಮತ್ತುಸಾಕಾರ_ಮೋದಿಸರಕಾರ

Tags: