ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ Narendra Modi ನಾಯಕತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ
ಅದುವೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ

Bharatiya Janata Party (BJP)

#HamaraSankalpViksitBharat
#ModiKiGuarantee
#AbkiBaar400Paar

Tags: