• ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 22 ದೇವಸ್ಥಾಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 1.11 ಕೋಟಿರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
• ಧಾರವಾಡ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕುಂದಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ, ಕಲಘಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 22 ದೇವಸ್ಥಾಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ90 ಲಕ್ಷರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Tags: