• ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಜಲಧಾರೆಯೋಜನೆಯಡಿ 1032ಕೋಟಿರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಧಾರವಾಡಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು.

ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಶನ್‍ ಧಾರವಾಡ
• ಒಟ್ಟುಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು – 388
• ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು – 353
• ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು – 2.04 ಲಕ್ಷ
• ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳು – 1.95 ಲಕ್ಷ (97%)
• ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತರೂ. 334 ಕೋಟಿ

Tags: